Z jakich powodów powinno zdecydować się na psychoterapię? Co nam to może dać? Czy to faktycznie jest pomocne?

Zdrowa dieta, Zdrowe dziecko , , , , 0 Comments
Psychoterapia ułatwia zmienić fałszywe struktury poznawcze, które mogą ograniczać człowieka. Pozwala przezwyciężyć blokady, destrukcyjne, podświadome sposoby reagowania. Naucza pokonywania lęku i zdobycia innowacyjnych, nieznanych możliwości poradzenia sobie w różnych sytuacjach. Jest to proces kierujący do zmiany, która jest niezbędna do usunięcia objawów.

Psychoterapia
Przemianie, w zależności od problemu podawanego przez pacjenta, ulegają nie do końca postawy czy przekonania, nieadekwatne wartościowanie zdarzeń, wzorce reakcji związanych z emocjami i komunikacji interpersonalnego, wyuczone nawyki i wzorce zachowania. Często okazuje sięmoże się okazać, że pokazywane problemy to w rzeczywistości „wierzchołek góry lodowej”, które mają swoje źródło głęboko w podświadomości, są odległym echem trudnego dzieciństwa, braku bliskości emocjonalnej ze strony najbliższych osób, braku miłości i akceptacji.

Chory wraz z psychoterapeutą w czasie wspólnych spotkań próbują zmierzyć się z nadal bolesnymi sprawami z dawnych czasów, złagodzić poczucie winy, krzywdy, wzmacniać to, co jest sednem siły. zazwyczaj dopiero podczas terapii pacjenci uczą się nazywać i nazywać emocje, pozwalają sobie na złość, smutek, radość.

Zaabsorbował Cię opisywany artykuł? Kliknij i sprawdź zdrowa żywność teraz, w tym miejscu znajdziesz coś, co z pewnością też będzie równie ciekawe.

Odnajdują swoją siłę i poczucie wpływania na rzeczywistość .Odnajdują akceptację, poczucie własnej wartości, konieczność sensu i spełnienia. Odzyskują spokój i zaczynają naprawdę cieszyć się życiem.

Każda psychoterapia, jak psychoterapia w Katowicach jest doświadczeniem poruszającym emocje. Nie jest to umysłowy dyskurs dwóch mądrych osób, ale mocne doświadczenie i właśnie dzięki temu możliwe jest osiągniecie potrzebnej zmiany. Ważne czynniki działające w procesie psychoterapii, to pozytywna i dająca wsparcie relacja z psychoterapeutą, doświadczanie nadziei, ulgi i spadku napięcia, możliwość odreagowania, zaufanie do terapeuty i poczucie bezpieczeństwa, otrzymywanie wiadomości zwrotnych, korektywne doświadczenia emocjonalne.

W relacji z lekarzem, pacjent ma okazję doświadczyć emocjonalnego zrozumienia i empatii. Jest życzliwie wysłuchany, nie podlega, może doświadczać uczucia zamiast je ukrywać, może zastanawiać się nad nimi, szukać ich sensu i tłumaczenia. Terapeuta nie krytykuje i nie skreśla pacjenta, jest wrażliwy na jego problemy, potrafi wyrażać swoje emocje i umożliwia pacjentowi na wolność i autonomię. Tego rodzaju psychoterapia jest ciekawym doświadczeniem w zakresie relacji drugim człowiekiem.